Колектив

Цветислава  Симеонова – директор

Мая  Димитрова – старши учител ПГ

Диляна Енчевска – старши учител I клас

Христо Христов- учител II клас

Валентина Атанасова – старши учител III клас

Лилия Терзийска – старши учител IV клас

Лидия  Цветанова- старши учител ЦДО I група – начален етап

Александър  Георгиев – учител ЦДО II група – начален етап

Николай Тинчев – учител по Музика, ФВС и Технологии и предприемачество

Добринка  Стоянова – старши учител по  Български език и литература и Руски език

Снежана Фашева – учител по История и цивилизации и Български език и литература,  География и икономика

Савина  Христова – старши учител по БЗО, Химия и ООС, Математика и Физика и астрономия

Людмил Асенов- учител ЦДО – прогимназиален етап

Красимир Трифонов- възпитател Интернатна група

Николина Кирилова – технически секретар

Иванка Панева- домакин

Йорданка Димитрова- пом.- готвач

Бояна Митрева- хигиенистка

Евгени Димитров- огняр/поддръжка- общежитие

Валентин Трифонов- огняр/поддръжка – училище